Truckförare

I truckförarens uppgifter ingår bland annat att lasta och lossa olika typer av gods. Det kan handla om att förflytta och frakta material inom olika områden på byggarbetsplatsen.
Alla våra truckförare har truckförarkort.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER VI HJÄLPTE MED Truckförare