VAD VI KAN GÖRA FÖR ER

Vi vet att mycket tid går åt för byggnadsarbetarna till sysslor som inte är deras primära arbetsuppgifter, men som behöver göras för att byggarbetsplatsen ska fungera. Här så hjälper vi er och tar hand om ALLT på er byggarbetsplats så att byggnadsarbetar- na kan koncentrera sig på själva byggandet.

Bodstädning
Vi tar hand om skötseln av bodarna åt er. Att ha en bra regelbunden bodstädning är viktigt både för att hålla nere slitaget.
Grovstädning
Vi utför grovstädning inför nya byggmoment. Tar bort golvpapp, byggspill, sopar m.m.
Bygglogistik
Vi planerar, strukturerar och bryter ned allt i detaljlösningar. När vi är klara vet vi exakt när varje leverans ska komma.
Rondering
Innehållet i tjänsten varierar då den utformas efter varje kunds specifika önskemål.
Flaggvakter
Säkerställer framkomlighet och drift på ett tryggt sätt kring byggarbetsplatserna.
Truckförare
I truckförarens uppgifter ingår bland annat att lasta och lossa olika typer av gods.
Avfallshantering och avfallssortering
Målet är att serva kunden på ett enkelt sätt för att uppfylla de stora krav som ställs på miljö och avfallssortering i dagsläget.

Återvinning

Återvinning innebär tillvaratagande av material från avfall. 


Slutstädning
Vi utför slutstädning både före besikt- ning och sedan innan överlämningen av fastigheten.