VAD VI KAN GÖRA FÖR ER

Vi tar oss an alla typer av städuppdrag i kommersiella, offentliga och privata lokaler. Vi städar kontor, lager, industrilokaler, hotell, restauranger, köpcentrum, butiker, skolor, förskolor och bostadsfastigheter.

Vi genomför allt från daglig städning, storstädning, trappstädning, byggstädning, flyttstädning till krävande punktinsatser i varierande miljöer så som offentliga platser där många människor rör sig, till platser med extra höga krav på sekretess. Vi har maskiner, hjälpmedel och kunskap om städning, material, inredning och utrustning i utsatta miljöer.

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i olika typer av lokaler.

Bodstädning
Vi tar hand om skötseln av bodarna åt er. Att ha en bra regelbunden bodstädning är viktigt både för att hålla nere slitaget.
Grovstädning
Vi utför grovstädning inför nya byggmoment. Tar bort golvpapp, byggspill, sopar m.m.
Slutstädning
Vi utför slutstädning både före besiktning och sedan innan överlämningen av fastigheten.
Trappstädning
Trappstädning i flerfamiljshus innebär att vi städar offentliga områden i flerfamiljshus.
Finstädning
10 olika städuppdrag. Rent professionellt.
Kontorsstädning
Här så utför vi allmän golv- och rengöringsstädning.
Skolstädning
I skolstädning ingår alla lokaler som t ex gymnastiksalar, matsalar, slöjd- och teorisalar samt trappor och korridorer.
Sjukhusstädning
Vi utför allmän golv- och rengöringsstädning.
Garagestädning
Vi specialiserar oss på att göra garage fria från damm, grus och smuts.
Golvvård
Golvvård är det bästa sättet att underhålla sina golv. De flesta behöver det en gång om året, men i exempelvis butikslokaler kan det behövas göras oftare.
Flyttstädning
Det finns många fördelar med att låta en professionell städfirma få utföra flyttstädningen.