Rondering

Säkerställer framkomlighet och drift på ett tryggt sätt kring byggarbetsplatserna.
Exempel på sysslor som omfattas av tjänsten är: fastighetsrondering och kontroll, enklare snickeriarbeten, byte av lampor, påfyllning av hygienartiklar, felamälan etc.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER VI HJÄLPTE MED Rondering