VAD VI KAN GÖRA FÖR ER

Målet med Vår Sopsortering är att serva kunden på ett enkelt sätt för att uppfylla de stora krav som ställs på miljö och avfallssortering i dagsläget.

Vårt koncept på S-Gab är att förbättra er arbetsmiljö genom att öka sorteringsgraden och därigenom minska kravet på uppställningsplatser för containers,vilket är ett stort problem om man skall tex sortera i flera avfalls fraktioner. Ofta leder detta till att det blir en stor container med osorterade och blandade sopor/avfall vilket medför att sorteringen uteblir.

Detta medför i sin tur att behandlingsavgiften blir Dyr/Ton på tex det trä som slängs i containern. Det blir dessutom svårt att återvinna material som blivit blandat och därigenom blött tex wellpapp samt nersmutsat.

Avfallshantering
Målet med vår Sopsortering är att serva kunden på ett enkelt sätt för att uppfylla de stora krav som ställs på miljö och avfallssortering i dagsläget.
Bortforsling
Målet med vår Bortforsling är att serva kunden på ett enkelt sätt för att uppfylla de stora krav som ställs på miljö och bortforsling i dagsläget.
Återvinning
Återvinning innebär tillvaratagande av material från avfall.